Strefa Rodzica

Specjaliści

Psycholog

Psycholog przyjmuje w środy w godz. 8.00 – 12.00, kontakt: psychologolimpiaromanowska@gmail.com

Prowadzi opiekę psychologiczną nad naszymi wychowankami, diagnozuje funkcjonowanie dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej, prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, współpracuje z rodzicami (konsultacje indywidualne, spotkania terapeutyczne), współpracuje z logopedą i nauczycielami, prowadzi zajęcia profilaktyczne.

Logopeda

Logopeda przyjmuje w piątki w godz. 8.00 – 13.00, kontakt: logopedaprzedszkole@onet.pl

Przeprowadza diagnozę logopedyczną wszystkich dzieci, wykonuje orientacyjne badanie słuchu fizycznego i słuchu fonetyczno – fonematycznego, określa tempo i płynność mowy, poprawność artykulacyjną, sprawdza funkcje połykowe i oddechowe dzieci, zwraca uwagę na budowę i sprawność narządów mowy, tj. język, wargi, podniebienie twarde i miękkie, zgryz, zęby. Dba o prawidłową mowę dzieci. Organizuje spotkania informacyjne oraz spotkania indywidualne dla wszystkich zainteresowanych rodziców, współpracuje z psychologiem, konsultuje się z nauczycielami poszczególnych grup.

Specjaliści w naszym przedszkolu zapewnią

  1. Obserwację rozwoju każdego dziecka na terenie przedszkola.
  2. Rozpoznawanie możliwości oraz potrzeb każdego dziecka.
  3. Rozpoznawanie wszelkich trudności naszych wychowanków.
  4. Różne formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  5. Indywidualne zajęcia z dziećmi zdolnymi.
  6. Konsultacje i instruktaż merytoryczny dla rodziców.
  7. Szeroką współpracę z nauczycielkami.