Strefa Rodzica

Oferta edukacyjna: programy edukacyjne, projekty, konkursy, ramowy plan dnia w przedszkolu,  zajęcia dodatkowe

Programy edukacyjne


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - POBIERZ


Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci"; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne


Ogólnopolski program katechetyczny „Kochamy dobrego Boga”, numer programu AZ-0-01/10


Dziecięca matematyka – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.


Program wychowawczy Przedszkola Nr 217 Sióstr Rodziny Maryi.


Profilaktyka agresji dla dzieci 5-letnich „Spotkania z Leonem” – Hubert Czemierowski, Ewa Czemierowska-Koruba.  Program realizowany przez psychologa.


Autorski program języka angielskiego - Monika JabłonowskaProjekty i kampanie


Uczymy dzieci programować - gr. Motylki i gr. Biedronki


Rymy, gesty i wierszyki, powtarzają wszystkie smyki - gr. Pszczółki


Koduj Mata - kodowanie na dywanie - gr. Pszczółki


Milion dzieci modli się na różańcu - wszystkie grupy


Szkoła do hymnu


Cała Polska czyta dzieciom -  promowanie praktyki codziennego czytania dzieciom - wszystkie grupy


Dookoła Polski   gr. Motylki i gr. Biedronki ZOBACZ

Konkursy


Październik - ogólnopolski konkurs plastyczny - "Znaczek baśniowy na przygodę gotowy"; odpowiedzialna p. Aneta

Listopad - konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej "Polska - moja ojczyzna"; odpowiedzialna s. Jolanta


Grudzień - konkurs plastyczno - techniczny "Najpiękniejsza choinka"; odpowiedzialna p. Justyna

Marzec - wielkanocny konkurs plastyczny "Pisanka"; odpowiedzialna s. Lidia

Maj - konkurs recytatorski o tematyce maryjnej; odpowiedzialna p. Aneta


Ramowy plan dnia w przedszkolu

Plan zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu przedszkola

Rytmika

2 x w tygodniu

J. angielski

2 x w tygodniu

Gimnastyka

2 x w tygodniu

Taniec

1 x w tygodniu

Robotyka

1 x w tygodniu

Dbamy o wszechstronny rozwój dzieckaTwórczy przedszkolak - Rozwijanie różnorodnej aktywności twórczej: teatralnej, tanecznej, muzycznej, plastycznej.  Nauczyciele z pasją przygotowują z dziećmi barwne przedstawienia, pokazy taneczne. Przedszkole współpracuje z wieloma agencjami artystycznymi, których repertuar uwzględnia w swojej ofercie.


Teatrzyki - współpracujemy z Teatrem pod Orzełkiem, Złotym Dukatem, Agencją Artystyczną Prima, Teatrem Dobrego Serca, Teatrem ewangelizacyjnym Eden, Teatrem Małe Mi
Audycje muzyczne - współpracujemy z Agencją Artystyczną Bella Musica i Baśniową Kapelą,  Folkloristica Liliana Cercel-Podkul
Pogadanki religijne nawiązujące do rytmu kalendarza liturgicznego wprowadzające w życie religijne, naukę piosenek religijnych


Podróże małe i duże - Realizacja wycieczek kilkugodzinnych, całodniowych oraz „zielonego przedszkola”. Jest to wysoko ceniona aktywizująca forma pracy dydaktycznej  w poznawaniu przez dzieci otaczającej rzeczywistości, wyzwalająca aktywność poznawczą, umożliwiająca obserwację, budząca zainteresowanie, rozwijająca samodzielność oraz dająca wielką radość dzieciom.

Ceramika na wesoło - to możliwość poznania różnych rodzajów gliny, jej właściwości, uczenia się różnych technik lepienia, zdobienia i szkliwienia wykonanych prac. Zajęcia realizowane są przy współpracy z Gliniarnią - ceramika artystyczna
Rodzice dzieciom - Rodzice wzbogacają ofertę dydaktyczną przedszkola. Prezentują swoje zawody, pasje, włączają się w akcję promującą czytelnictwo, a na koniec roku szkolnego Familijna Grupa Parateatralna P.217 przygotowuje spektakl dla całej społeczności przedszkolnej.
Zabawy z wykorzystaniem języka migowego - zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci z nazwą języka migowego. Celem spotkań jest przede wszystkim rozwój dzieci z zakresu: motoryki małej, muzykalności, rytmiczności, a także wskazanie słów języka migowego jako innego typu komunikacji.


Warsztaty przyrodnicze - realizacja zajęć przyrodniczo - zoologiczno - ekologiczno - botanicznych przy współpracy z Zagrodą Per Zoo. To pasjonujące spotkania, podczas których dzieci zdobywają wiadomości na temat przyrody, jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, poznają podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, kształtują postawę ekologiczną.
Warsztaty mały architekt - zajęcia skupiają się na: poznawaniu liczb oraz nauce liczenia w obu kierunkach, nauce dodawania oraz odejmowania, nauce kształtów na płaszczyźnie oraz w przestrzeni, przyswajaniu kierunków.