Robotyka - zajęcia z photonem


Robot Photon jest interdyscyplinarnym narzędziem dydaktycznym, zaprojektowanym z myślą o wspieraniu rozwoju i kreatywności dzieci w każdym wieku. Pomaga w zdobywaniu podstawowych kompetencji oraz uatrakcyjnia przekazywanie wiedzy z określonych tematów. Może być wykorzystywany na różnych etapach edukacji, poczynając od przedszkola. Robot Photon Edu został opracowany w ścisłej współpracy dzieci z zespołem psychologów Uniwersytetu SWPS. Dzięki temu jest w stanie stymulować rozwój dzieci w najbardziej odpowiedni sposób. Wykorzystanie Photona pozwala na kreowanie sytuacji systematycznie wspierających mechanizmy uczenia się, wyzwalając radość i budząc ciekawość poznawczą.

10.03.2023

To nasze pierwsze spotkanie z robotem Photon. Pierwsze, ale jakże owocne! Za pomocą tabletu udało nam się zaprogramować robota: określić jego ruch i kolor czułek, wydawany przez niego dźwięk czy „przeżywane” emocje. Z takim wstępnym kompletem nowych umiejętności nie możemy się już doczekać kolejnych zajęć!