Strefa Rodzica

Opłata
przedszkolna

Opłata za żywienie:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności, w następnym miesiącu.

Opłata za pobyt:

Przedszkole zapewnienia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Od 1 września 2017 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - opłata za godziny realizowane poza podstawą programową w przedszkolach warszawskich nie obowiązuje.

Rada Rodziców

Składka zadeklarowana przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

Dokonywanie wpłat
na poszczególne konta
do 7 dnia każdego miesiąca

  • Rachunek Żywieniowy Bank Pekao S.A. 40 1240 6175 1111 0000 4575 1266
  • Rachunek Rada Rodziców Bank Pekao S.A. 26 1240 1040 1111 0010 9481 6816

Informacja o płatności za dany miesiąc jest wysyłana na adres e-mailowy Rodzica 1 dnia każdego miesiąca.

Skontaktuj się z nami!

Nasz adres

Żelazna 97, 01-017 Warszawa

Email

srm@przedszkole217.pl
Telefon
tel. 22 838 37 31