Strefa Rodzica

Opłata przedszkolna


Jesteśmy placówką publiczną, ogólnodostępną, nie pobieramy tzw. czesnego


Opłata za żywienie:

W roku szkolnym 2023/2024 dzienna stawka żywieniowa wynosi 16 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności w następnym miesiącu.

Rada Rodziców

Składka zadeklarowana przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

Dokonywanie wpłat
na poszczególne konta
do 7 dnia każdego miesiąca

Rachunek Żywieniowy Bank Pekao S.A. 40 1240 6175 1111 0000 4575 1266
Rachunek Rada Rodziców Bank Pekao S.A. 26 1240 1040 1111 0010 9481 6816

Informacja o płatności za dany miesiąc jest wysyłana na adres e-mailowy Rodzica 1 dnia każdego miesiąca.

Skontaktuj się z nami!

Nasz adres

Żelazna 97, 01-017 Warszawa

Email

srm@przedszkole217.pl
Telefon
tel. 22 838 37 31