Integracja - spotkania

Uroczystości, wydarzenia, wspólne zabawy

Spotkanie ze stomatologiem - 20.09.2022, gr. Biedronki

Święto Patrona Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - 17.09.2021

Pierwsze dni w przedszkolu