Integracja - spotkania

Uroczystości, wydarzenia, wspólne zabawy

Święto Patrona Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - 17.09.2021

Pierwsze dni w przedszkolu