Aktualności

Wzrastanie w wierze

Niedziela Bożego MiłosierdziaPan Jezus powiedział do Św. Faustyny:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Zachwycająca historia

Przesłanie Jezusa Miłosiernego, s. Gaudia Skass, Kraków-Łagiewniki

kim jest człowiek
z całunu?

Film dokumentalny o Całunie Turyńskim

Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

hymn z brewiarza

Drodzy Rodzice, Dzieci i Przyjaciele naszego przedszkola


Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  życzymy obfitości Bożych łask i  błogosławieństwa.  Niech spotkanie z żywym Bogiem umacnia naszą  wiarę, nadzieję i miłość, tchnie odwagą i entuzjazmem do dawania świadectwa o swojej przynależności  do Chrystusa i wspólnoty Kościoła.

Życzymy dobrego zdrowia i pogody ducha!
Z darem modlitwy i radosnym Alleluja!

Siostry Rodziny Maryi i Pracownicy Przedszkola

 

Rok Świętego Józefa

List apostolski  Patris Corde Ojca Świętego Franciszka a okazji 150. rocznicy 

ogłoszenia Świętego Józefa  Patronem Kościoła Powszechnego

Otwórz


Modlitwy do Świętego Józefa Otwórz

 

WSCHODZIE, BLASKU ŚWIATŁA WIECZNEGO
I SŁOŃCE SPRAWIEDLIWOŚCI,
PRZYJDŹ I OŚWIEĆ SIEDZĄCYCH W CIEMNOŚCIACH I MROKU ŚMIERCI


Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od godz. 7.30 do 19.00 do kaplicy Sióstr Rodziny Maryi. Wejście od ul. ŻytniejNA CZYM POLEGA IDEA DOSKONAŁEJ KOBIECOŚCI WEDŁUG EDYTY STEIN

Święta Gianna Beretta Molla

Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa, fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom, którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa. Każdy musi przygotować się do własnego powołania: przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne drogi; kształtować i poznawać własny charakter.

WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO

Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości.
Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać. (Evangelium vitae, 57)

Z NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 61 

"Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy , ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 62 


"Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka". Kalisz 4 VI 1997 r. 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". Nowy York 2 X 1979 r. 

"I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia". Nowy Targ 8 VI 1979 r. 

"Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się... Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami..." 

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi". 

"Trzeba więc najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia."

KIERUNEK NIEBO

Projekt Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski