Wzrastanie w wierze


Zbawienie zawsze wymaga naszej współpracy

św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Drodzy Współpracownicy,
Rodzice i Przyjaciele naszego przedszkola!


Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, a więc i  Wasze Siostry z przedszkola,  trwamy w roku  jubileuszowym swojego Założyciela - 2oo. Rocznica Urodzin Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego /1.11.1822-1.11.2022/.
Z tej okazji w ciągu najbliższych miesięcy będą organizowane prelekcje, spotkania, a także czuwania modlitewne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej refleksji nad duchową sylwetką  tego WIELKIEGO ŚWIĘTEGO POLAKA.
Kaplica domu generalnego, i nasze serca są dla Was otwarte.

 

Jak Św. Józef ratuje Kościół

Kim jest najbardziej tajemnicza postać z kart Biblii? Jak Jej decyzje wpłynęły na losy świata? Czy poznając tego milczącego, skromnego człowieka, możemy odkryć wskazówki jak stać się "Trzecim" , najbliższym członkiem Rodziny Najdoskonalszych Istot stąpających po ziemi. Na to pytanie próbują odpowiedzieć Wincenty Łaszewski, ks. Dominik Chmielewski, ks. Robert Skrzypczak, Paweł Zuchniewicz, ks. Grzegorz Bliźniak oraz Tomasz Terlikowski.
źródło:  www.proroctwo.com.pl

Rok Świętego Józefa

List apostolski  Patris Corde Ojca Świętego Franciszka a okazji 150. rocznicy  ogłoszenia Świętego Józefa  Patronem Kościoła Powszechnego. Otwórz

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_z_Nazaretu


Modlitwy
do
Świętego Józefa

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.

Św. Jan Paweł II

Minął rok, odkąd w naszym przedszkolu powstała pierwsza Róża Różańca Rodzin. Należą do niej zarówno rodziny dzieci, jak i kadry naszej placówki, które wspierają się modlitwą. We współczesnym świecie tak bardzo potrzeba nam zawierzenia Maryi i powrotu do wspólnej modlitwy w domach, aby dawać świadectwo wiary i miłości do Boga dzieciom. Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę, by w ten sposób chronić swoich najbliższych pod płaszczem Maryi – naszej Niebieskiej Wszechpośredniczki Łask.

WSCHODZIE, BLASKU ŚWIATŁA WIECZNEGO
I SŁOŃCE SPRAWIEDLIWOŚCI,
PRZYJDŹ I OŚWIEĆ SIEDZĄCYCH W CIEMNOŚCIACH I MROKU ŚMIERCI

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od godz. 7.30 do 19.00 do kaplicy Sióstr Rodziny Maryi. Wejście od ul. Żytniej


NA CZYM POLEGA IDEA DOSKONAŁEJ KOBIECOŚCI WEDŁUG EDYTY STEIN

Święta Gianna Beretta Molla

Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa, fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom, którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa. Każdy musi przygotować się do własnego powołania: przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne drogi; kształtować i poznawać własny charakter.

WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO

Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości.
Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać. (Evangelium vitae, 57)

Z NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 61 

"Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy , ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 62 


"Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka". Kalisz 4 VI 1997 r. 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". Nowy York 2 X 1979 r. 

"I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia". Nowy Targ 8 VI 1979 r. 

"Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się... Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami..." 

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi". 

"Trzeba więc najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia."

KIERUNEK NIEBO

Projekt Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski