Kalendarium wydarzeń


Warsztaty ceramiczne, konstrukcyjne, przyrodnicze

Warsztaty ceramiczne

Ceramika na wesoło

W czasie zajęć dzieci poznają różne rodzaje gliny, jej właściwości, uczą się różnych technik zdobienia i lepienia, szkliwią wykonane i wypalone prace. Tematy są dostosowane do wieku dzieci oraz ich możliwości manualnych.

Terminy spotkań:

29 września, 20 października, 24 listopada, 15 grudnia, 12 stycznia, 23 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 17 maja i 14 czerwca
źródło: https://www.kreatki.pl/#buduj

Terminy spotkań:

14 wrzesień; 12 październik; 30 listopad; 4 styczeń; 29 luty; 7 marzec; 11 kwiecień; 9 maj; 6 czerwiec

KREATKI -  budują wyobraźnię

zajęcia skupiają się na:


poznawaniu liczb oraz nauce liczenia w obu kierunkach
nauce dodawania oraz odejmowania w zakresie wiekowym 5 i 6 lat
nauce kształtów na płaszczyźnie oraz w przestrzeni
przyswajaniu kierunków poprzez budowanie w przestrzeni i płaszczyźnie
poznawaniu technik konstruowania
rozwoju manualnym
pracy indywidualnej w duetach czy zespołach
poznawaniu graficznym architektury, znaczeniu danych budowli, nazw, historii oraz wielu innych aspektach.

Warsztaty przyrodnicze
Per Zoo

Prowadzący: p. Roman Persona

Terminy spotkań:

11 wrzesień: O bioróżnorodności czyli dlaczego to dobrze, że zwierzęta są różne.
6 listopad: Od robaka do ślimaka czyli rzecz o bezkręgowcach.
5 luty: Egzotyczne czy domowe: Ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.
22 kwiecień: Mądre wybory najlepszego zwierzaka domowego.