Kalendarium wydarzeń


Spotkania z teatrem

19.09.2022, godz. 9.15 -  Baśniowy pokoik, Teatr Dobrego Serca


17.10.2022, godz. 9.15 – 3 X Królewna 3 X Smok, Teatr pod Orzełkiem


21.11.2022, godz. 9.10 – Lwi Król, Agencja Prima


19.12.2022, godz. 9.15 – Bajkowa Szopka, Teatr pod Orzełkiem


02.01.2023, godz. 9.15 - Niezwykły płatek śniegu, Teatr Dur Moll


27.02.2023, godz. 9.15 – Opowieści starego kredensu, Teatr pod Orzełkiem


20.03.2023, godz. 9.15 – Dziecko widzem i aktorem, Teatr Złoty Dukat


04.04.2023, godz. 9.15 – Emmanuel, Teatr Dobrego Serca


19.05.2023, godz. 9.15 – Wyspa pacynek, Teatr po Orzełkiem


12.06.2023, godz. 9.10 - Ola i Tolek w dalekiej podróży, Agencja Prima