Strefa Rodzica

Oferta edukacyjna, zajęcia dodatkowe
Proponujemy naszym
dzieciom:

Pogadanki religijne nawiązujące do rytmu kalendarza liturgicznego wprowadzające w życie religijne
Naukę piosenek religijnych
Zajęcia umuzykalniające
Gimnastykę korekcyjną
Zajęcia taneczne
Język angielski
Audycje muzyczne - współpracujemy z Agencją Artystyczną Bella Musica i Baśniową Kapelą
Teatrzyki - współpracujemy z Teatrem pod Orzełkiem, Złotym Dukatem, Agencją Artystyczną Prima, Teatrem Dobrego Serca, Teatrem ewangelizacyjnym Eden, Teatrem Małe Mi

Zapewniamy bezpłatne zajęcia dodatkowe wszystkim dzieciom  


Co nas wyróżnia?


Podróże małe i duże

Realizacja wycieczek kilkugodzinnych, całodniowych oraz „zielonego przedszkola”. Jest to wysoko ceniona aktywizująca forma pracy dydaktycznej  w poznawaniu przez dzieci otaczającej rzeczywistości, wyzwalająca aktywność poznawczą, umożliwiająca obserwację, budząca zainteresowanie, rozwijająca samodzielność oraz dająca wielką radość dzieciom.

Możemy żyć, bawić się i uczyć zgodnie z naturą

Realizacja zajęć przyrodniczo - zoologiczno - ekologiczno - botanicznych przy współpracy z Zagrodą Per Zoo. To pasjonujące spotkania, podczas których dzieci zdobywają wiadomości na temat przyrody, jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, poznają podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, kształtują postawę ekologiczną.

Spotkania z EduSmykiem, czyli eksperymenty na wesoło

Powietrze wokół nas. Co to takiego powietrze? Czy powietrze coś waży? Do czego używamy powietrza? Jak zachowuje się powietrze pod wpływem temperatury? Co to jest atom? Jak wytwarza się ciepło? Na czym polega zjawisko implozji? Tworzymy domową rakietę. Jak powstaje kolor? Omawiamy koło barw Newtona. Mieszamy kolory i ustalamy, jak powstaje barwa biała. Dźwięk. Co to takiego dźwięk? Czy dźwięk można zobaczyć? Omawiamy rodzaje dźwięków. Ustalamy co to fala dźwiękowa. Omawiamy rodzaje światła (UV, stroboskop). Odpowiadamy na pytanie: do czego potrzebne jest światło? Dowiadujemy się co to są pryzmaty i obserwujemy przez nie świat. Kuchnia pełna niespodzianek. Wykonujemy atrament sympatyczny. Tworzymy kuchenny wulkan. Poznajemy inne tajemnicze substancje. 

Twórczy przedszkolak

Rozwijanie różnorodnej aktywności twórczej: teatralnej, tanecznej, muzycznej, plastycznej.  Nauczyciele z pasją przygotowują z dziećmi barwne przedstawienia, pokazy taneczne. Przedszkole współpracuje z wieloma agencjami artystycznymi, których repertuar uwzględnia w swojej ofercie.

Mówiące paluszki

Zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci z nazwą języka migowego. Celem spotkań jest przede wszystkim rozwój dzieci z zakresu: motoryki małej, muzykalności, rytmiczności, a także wskazanie słów języka migowego jako innego typu komunikacji. Dzieci podczas ćwiczeń ćwiczą m.in. koordynację wzrokowo-ruchową; umiejętność przekazywania emocji poprzez ruch, gest i mimikę; poznają podstawowe słowa wyrażone za pomocą słów języka migowego. Zakres zajęć obejmuje zagadnienia z różnych form edukacji. Poznawane znaki to m.in proszę, dziękuję, przepraszam, pory roku, kolory, środki komunikacji, rodzina. Zabawom towarzyszą utwory instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne Jolanty Kucharczyk, zawarte w publikacjach: m.in. „Piosenki jesienne dla dzieci”; „Piosenki zimowe i świąteczne”; „Zabawy z piosenką cz. 1 ”; „Zabawy z piosenką cz. 2 ”.

Ceramika na wesoło

To możliwość poznania różnych rodzajów gliny, jej właściwości, uczenia się różnych technik lepienia, zdobienia i szkliwienia wykonanych prac. Zajęcia realizowane są przy współpracy z Gliniarnią - ceramika artystyczna.

Rodzice dzieciom

Rodzice wzbogacają ofertę dydaktyczną przedszkola. Prezentują swoje zawody, pasje, włączają się w akcję promującą czytelnictwo, a na koniec roku szkolnego Familijna Grupa Parateatralna P.217 przygotowuje spektakl dla całej społeczności przedszkolnej.

Cała Polska czyta dzieciom -  promowanie praktyki codziennego czytania dzieciom

Udział w kampanii społecznej, której misją jest wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży.