Kim jesteśmy i co nas wyróżnia?Przedszkole znajduje się w centrum miasta, w Dzielnicy Wola, Miasta Stołecznego Warszawy, w budynku należącym do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Obiekt, w którym mieści się przedszkole posiada długoletnią tradycję wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą. Przedszkole zatrudnia 18 pracowników, tj. 6 nauczycielek, 2 specjalistów: logopedę i psychologa, 2 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. Zorganizowane mamy trzy grupy: Biedronki, Pszczółki i Motylki, w których przebywa po 25 dzieci.


Na parterze przedszkola mamy zorganizowane dwie grupy: Biedronki i Pszczółki. Każda z grup ma do swojej dyspozycji dwie sale, wspólną szatnię i  łazienkę. Na piętrze znajduje się trzecia grupa, która do swojej dyspozycji ma również dwie sale, szatnię i łazienkę. Przedszkole posiada  gabinet  specjalistów, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne z dziećmi, a także konsultacje dla rodziców. Na piętrze mamy salę rytmiczno-gimnastyczną.

Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki do nauki, zabawy i wypoczynku

Co nas wyróżnia?

Podróże małe i duże

Realizacja wycieczek kilkugodzinnych, całodniowych oraz „zielonego przedszkola”. Jest to wysoko ceniona aktywizująca forma pracy dydaktycznej  w poznawaniu przez dzieci otaczającej rzeczywistości, wyzwalająca aktywność poznawczą, umożliwiająca obserwację, budząca zainteresowanie, rozwijająca samodzielność oraz dająca wielką radość dzieciom.

Rodzinne wyjazdy zimowiskowe

Jedną z form integrujących naszą społeczność przedszkolną są wspólne wyjazdy w okresie ferii zimowych.

Teatr Rodziców - Familijna Grupa Parateatralna P.217

W naszym przedszkolu aktywnie działa teatr rodziców. Pod koniec każdego roku szkolnego, w czerwcu, wystawiany jest spektakl dla dzieci i całej społeczności przedszkolnej.