Kalendarium wydarzeń

Spotkania i uroczystości

SEMESTR PIERWSZY

17.09.2021 - Liturgiczne wspomnienie Patrona Przedszkola św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego


19.09.2021 - Piknik integracyjny na sportowo, Msza Święta w plenerze


11.10.2021, godz. 9.15 - Pasowanie na przedszkolaka – Teatr pod Orzełkiem


Październik - Spotkanie z misjonarzem


19.11.2021 - Przedstawienie patriotyczne  w wykonaniu najstarszej grupy (Pszczółki)


6.12.2021, godz. 9.15 – Spotkanie z Mikołajem, Złoty Dukat


20.12.2021, godz. 15.00 - Jasełka bożonarodzeniowe - gr. Pszczółki


21.12.2021 - Jasełka bożonarodzeniowe - gr. Biedronki


22.12.2021, godz. 10.50 - Spotkanie opłatkowe w grupach


22.12.2021 - Jasełka bożonarodzeniowe - gr. Motylki


Styczeń  - Program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka
SEMESTR DRUGI

23.02.2022, godz. 9.15 – Bal karnawałowy Złoty Dukat


Maj - Świętowanie Dnia Mamy i Taty

31.05.2022 - Świętowanie Dnia Dziecka: zabawy integracyjne na ogrodzie


Czerwiec - Pożegnanie dzieci z najstarszej grupy przez młodszych kolegów i koleżanki; wręczenie starszakom dyplomów i upominków


Czerwiec - Program artystyczny na zakończenie edukacji przedszkolnej dla rodziców w wykonaniu Pszczółek