Rekrutacja

Rok szkolny 2021/2021

Szanowni Państwo


Informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola mogą Państwo uzyskać telefonicznie: 22 838 37 31.  
Na potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola czekamy do 1 kwietnia br. 
Skan potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola i kopię świadectwa chrztu św. prosimy przesłać na adres: srm@przedszkole217.pl

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola


Harmonogram


Rodzice dzieci, ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, będą uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym w niżej opisany sposób:


1. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (dzieci uczęszczające do przedszkola)

  • Złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej od 15.02 do 26.02.2021 (druk deklaracji u nauczycielek w grupach)

2. ZAPISY NOWYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA

  • Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola  od 01.03 do 19.03.2021 r. 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkola - 26.03.2021 r.

  • Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola i kopii świadectwa chrztu św. od 26.03 do 01.04.2021 r.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola - 15.04.2021 r.

3. Procedura odwoławcza

Przyjmowanie przez dyrektora odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych od 15.04.2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Dokumenty rekrutacyjne  prosimy składać w kancelarii przedszkola od 1 marca br.


Zapraszamy
Dajemy naszym dzieciom, to co najlepsze!

Skontaktuj się z nami!

nasz adres

01-017 Warszawa, Żelazna 97

email
telefon