Msza Święta


20.06.2021, godz. 14.00

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną za otrzymane łaski w kończącym się już roku szkolnym
  Niedziela 20.06.2021, godz. 14.00

Zapraszamy Rodziców i Dzieci z gr. Biedronki
a także chętne Rodziny i Dzieci z pozostałych grup przedszkolnych.

Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. 
Ps 107, 1