Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

O nas


Jesteśmy Przedszkolem pragnącym stworzyć klimat współpracy i współdziałania całej      społeczności przedszkolnej dla zapewnienia naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowego w duchu wartości rodzinnych i chrześcijańskich. Wynikające z powyższego zadania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.  

Przedszkole położone jest w centrum miasta, na terenie zabytkowego pałacyku z oddzielnym wejściem. Plac zabaw wkomponowany jest w uroczy ogród pośród zieleni. Każda grupa ma swoją  salę zabaw, wyposażoną w bogatą bibliotekę, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne, komputer, sprzęt multimedialny, zestaw filmów i programów edukacyjnych.  Specjaliści mają osobny gabinet z własnym wyposażeniem.

 

P r a g n i e m y:

 

rozwijać u dziecka świadomość przynależności do wielkiej Rodziny Bożej, wychowywać w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych,
stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka: duchowego, moralnego, intelektualnego, społecznego, zdrowotnego i estetycznego,
zapewniać poczucie bezpieczeństwa, uznania, akceptacji, uczyć samodzielności,
promować zdrowy styl życia poprzez aktywność fizyczną,  właściwe odżywianie, kształtowanie nawyków higienicznych,
tworzyć klimat współpracy i współdziałania całego zespołu pracowników poprzez ciepłą i serdeczną atmosferę
współpracować ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z rodzicami